Chrześcijański Kongres Społeczny - chks.org

Chrześcijański Kongres jest inicjatywą gromadzącą katolików zaangażowanych w sprawy publiczne.
Od chwili swojego powstania Kongres wypowiadał się kilkukrotnie w najważniejszych dla Polski sprawach, takich jako obrona prawa do życia, ochrona rodziny, zasadnicze znaczenie chrześcijańskiego charakteru Polski, konieczność zachowania politycznej i kulturowej suwerenności Polski wobec niekorzystnych przemian cywilizacyjnych w Europie. ChKS propaguje w Europie projekt Konwencji Praw Rodziny, jako pozytywną kontrpropozycję dla propagującej ideologię gender Konwencji stambulskiej ratyfikowanej m.in. przez Polskę.
Chrześcijański Kongres Społeczny został zainicjowany w 2015 roku przez Marka Jurka, posła do Parlamentu Europejskiego, marszałka Sejmu V kadencji


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris - ordoiuris.pl
Profesjonalny think tank, który zrzesza prawników zaangażowanych w obronę podstawowych wartości: życia, małżeństwa, rodziny, wolności sumienia, wolności słowa i wolności gospodarczej w Polsce i na świecie. Do celów statutowych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris należy prowadzenie badań nad kulturą prawną, w tym prowadzenie i wspieranie badań naukowych oraz ich popularyzacja poprzez organizację prelekcji, sympozjów, spotkań dyskusyjnych i konferencji.


Współorganizatorzy:
Fundacja Życie i Rodzina
Fundacja św. Benedykta